Karakia

He honore, he kororia ki te Atua He maungarongo ki te whenua He whakaaro pai ki nga tangata katoa Hangā e te Atua he ngākau hou Ki roto, ki tēnā, ki tēnā o mātou Whakatōngia to wairua tapu Hei awhina, hei tohutohu i a mātou I roto I nga mahi katoa Amine Honour and glory to God Peace on Earth Goodwill to all people Lord, develop a new heart Inside all of us Instil in us your sacred spirit Help us, guide us In all things we do… Amen
Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata Hei ārahi i ā tātou mahi Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā Kia mau kia ita Kia kore ai e ngaro Kia pupuri Kia whakamaua Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E! Allow one’s spirit to exercise its potential To guide us in our work as well as in our pursuit of our ancestral traditions Take hold and preserve it Ensure it is never lost Hold fast. Secure it. Draw together! Affirm!
He hōnore, he korōria ki te Atua He maungārongo ki te whenua He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa Hangā e te Atua he ngākau hou Ki roto, ki tēnā, ki tēnā o mātou Whakatōngia to wairua tapu Hei awhina, hei tohutohu i a mātou Kia huihui hoki i ngā mahi mō tēnei rā Amine Honour and glory to God Peace on Earth Goodwill to all people Lord, develop a new heart Inside all of us Instil in us your sacred spirit Help us, guide us In all the things we need to meet on today Amen
Whiti ora ki te whei ao ki te ao märama. Whiti ki runga, whiti ki raro. E ngungu ki te köhatu E ngungu ki te räkau tïtaha ki tënei taha tïtaha ki tërä taha. Tihei mauriora. Cross over to life in the changing world In the world of light and understanding. Cross upwards, cross downwards. Turn to the rock Turn to the tree leaning to this side leaning to that side. Behold it is Life
Kia tau ki a tātou katoa Te atawhai o tō tātou Ariki, a Ihu Karaiti Me te aroha o te Atua Me te whiwhingatahitanga Ki te wairua tapu Ake, ake, ake Amine May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, Be with us all, Now and forever more, Amen
Kia tau te rangimarie O te Rangi e tu iho nei O Papatuanuku e takoto nei O te Taiao e awhi nei Ki runga I a tatou Tihei Mauriora May the peace Of the Sky above Of the Earth below And of the all-embracing Universe Rest upon us all Behold, It is Life
E Ihowa Whakapaingia ēnei kai Hei oranga mō o mātou tinana Whangaia mai hoki o mātou wairua Ki te taro o te ora Ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki Amine God, bless this food For our physical well being Also feed our spirits With the bread of life Through Jesus Christ our lord Amen
Kua horahia te kai Nä ngä atua i homai Tane Mahuta Haumiatiketike Rongomatane Tangaroa Kia ora This food has been laid out before us Given to us by the Atua Tane god of the forest Haumia god of cultivated food Rongo god of kumara and peace Tangaroa god of the sea Thank you all.

Waiata

Waiata Kupu

Hīmene

Kaitito: Piwai Tuhua

He Honore, He Kororia

Maungarongo ki te whenua

Whakaaro pai e, ki ngā tāngata katoa.

Te Atua, te piringa, tōkū oranga

Āke Ake

Āke Ake

Āmine

Kaitito: Richard Puanaki

Ka waiata, ki a Maria,

Hine i whakaae

Whakameatia mai te whare tangata.

Hine pūrotu

Hine ngākau

Hine rangimārie

Ko Te Whaea, Ko te Whaea, o te Ao (o te Ao)

Kaitito (kupu): Canon Wi Te Tau Huata

Whakaaria mai tou ripeka ki a au

Tiaho mai rā roto i te pō

Hei kōna au titiro atu ai

Ora, mate hei au koe noho ai

Āmine

Kaitito: Ngapo Wehi

Wairua tapu, tau mai rā

Wairua tapu, mai runga

Uhia mai, ngā taonga pai

Homai tō aroha

Wāhia kia tika

Akona mai rā kia ū ki te pai

Horoia kia mau tonu rā

Mōhou te tino Korōria

Wairua tapu, tau mai rā  (x3)

Tama ngākau mārie

Tama a te Atua

Tēnei tonu mātou

Arohaina mai

Murua rā ngā hara

Wetekina mai

Ēnei here kino

Whakararu nei

Tēnei arahina

A tutuki noa

Puta i te pouri

Whiwhi hari nui

Tama ngākau mārie

Tama a te Atua

Tēnei tonu mātou

Arohaina mai

Āmine

E to mātou matua i te rangi,

Kia tapu tōu ingoa,

Kia tae mai tōu rangatiratanga,

Kia meatia tāu e pai ai

Ki runga i te whenua,

Kia rite anō, ki tō te rangi

Homai kia mātou āianei,

he taro mā mātou mō tēnei rā

Murua ō mātou hara,

Me mātou hoki e muru nei,

I o te hunga, e hara ana, ki a mātou,

Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia,

Engari whakaorangia mātou i te kino,

Nōu hoki te rangatiratanga,

Te kaha me te kororia,

Āke, Ake, Ake

Āmine

Mōteatea / Waiata Tawhito

Karanga karanga waiata whānau e…

Unuhia te rito o te harakeke

Kei hea te kōmako e kō

Whakatairangitia, rere ki uta, rere ki tai

Māu e kī mai, “He aha te mea nui?”

Māku e kī atu,

“He tāngata, He tāngata, He tāngata”

Te pou, te pou  

Te tokotoko i whenuku,

Te tokotoko i wherangi,

Tokia! Tukia!

Ko te mūmū, ko te āwhā,

Ko te mūmū, ko te āwhā,

Ko te mānihi kaiota,

Tākiri, panapana,

Ka rau i runga,

Ka rau i raro,

Ka whai tāmore i runga,

Ka whai tāmore i raro.

Tēnā ko te pou

Tēnā ko te pou,

Te pou ō Rongo

Nō Rongo, Mauri Ora

Ka o a e …i

Uia te pātai,

Me ko wai rā ahau e

He uri nō Rāhiri

Tauramoko koe i runga e

 

Tū nei Hokianga whakapau karakia e

Paiaka o te riri

Te kawa o Rāhiri e

Taku putiputi pono

He ngākau pouri e

Tū mai ana koe e hine

Te atarau pūkohu e

Nei rā te aroha

He moumou kōrero e

Waiho rā mā ngā rangi

E hura haere rā i waho e…..i

I te tekau mā whā 

ka ū te whakapono e i, Ki runga i Oihi.

Ka tū te Matenga e i

Ko te kupu tēnei kei te rangi te Atua

Me huri koutou, me titiro ki reira e i

Ka huri te Māori, ka titiro whakarunga e

Ka huri te Matenga, ka titiro whakararo e i

Ki te Papa Oneone  i Aotearoa e

Taiapa rawa mai ki te pāraharaha e i

Ki te pātītī Ki te rōria rino e

Ki te paraikete whero nāu e te Kawana e i

Kua riro te whenua e tere rā ki te moana e i

He Taonga Tuku iho

Nō te wao nui a Tāne,

te wao nui

te wao roa

te wao o Tāne Nui ā Rangi

I tikina atu rā

I ngā rangitūhāhā

I ngā rangi taikākā

I piki ai a Tāwhaki

I ōna pikinga

Ko te kete tuauri

Ko te kete tuatea

Ko te kete aronui e

Whārikihia  mai

Te whāriki nō tua whakarere

I raranga haeretia

Te aho honohono

Te aho herehere

Te aho tuhono e

Kia rurerure haere

aketia te kōrero

Arahina ake rā te titiro matawai

Hei whakapuawai mai rā e

 

Hei whakaheke uri

Whakatipu uri heke

Kei noho whare pā

Kei mimiti atu rā e

Whakatereterehia

te kī aka kia māunu rā

Hauraraura atu ana

I te tai

I te tai āwhiowhio

Ko te tangi e rere

Whakarekareka atu nei e

Ma heahea ana e..i

Ka tuwhera nga ringa

Ka karanga, ki nga uri kua korara

Hoki mai ki te kainga

Te whenua e tu e

Kore e pa hemo

Hoki ki te putake nga pu korero e e

Te matua he whenua

Tau iho, tau iho, tau iho

Ko wai hei kai ngaki

I nga maara whetengi

E kore e papato o

Ki te kore e takahia

Maranga

Matiro ki te ao marama

Hei awhi ki te matauranga

Me anga whakamua eeee..i

Waiata Tautoko

E aroha ana ahau

Ki tēnei whānau a te Atua

He whānau kotahi tēnei

Taku koa ko au tētahi

o tēnei whānau

Kaitito: Ross Gregory

E toru puāwai, o taku putiputi

aroha, tūmanako, me te whakapono

Te tino puāwai, ko te aroha

Hei whakawhanaunga i a tātou katoa

Unuhia i te rito, o te harakeke

Kei hea rā ia, te kōmako e

Māu e ui mai, he aha te mea pai

Mākū e kī atu, he tāngata, he tāngata, he tāngata

Kaitito: Hohepa Tamehana

Mā te kahukura ka rere te manu – (Mā nga huruhuru nei)

Ka rere koe – (Rere runga rawa rā e)

Ka tae atu koe ki te taumata, Whakatau mai rā e

Mau ana taku aroha, whai ake i ngā whetu

Rere totika rere pai, rere runga rawa rā e (x2)

Kaitito: Kereopa Ratapu

Ka pīoioi, he tohu aroha, hau kāinga. E hoki mai rā

E hoki mai rā kia kite atu i tō iwi e

E rotarota ana, e katakata ana mai rā

Pūkana whētero mai, te ihi a ō mātua

Kia kite atu ano, i tō ataahua e kanapa rā

Pupuhi ai e te hau, kapohia aku roimata

Ka pīoioi he tohu aroha, haukainga

Kaitio: Tatai Henare

E ngaki, kerikeri, i te papa e

Tahurihuri, he māra nā Rongo e

Whakatō, whakatō, kūmara e

Hei whāngai i te hunga āpōpō e

Perepere, tarutaru, otaota e

Kia tupu tika, tupu rahi ngā kūmara e

Rau kūmara, rau tangata, rūnanga mai tātou e

Whakaaro tahi, kōkiri tahi, ki te rangi e

Hauhake, hauhake, i ngā hua e

Rua kīkī, rua rahi, rua kūmara e

Ngāti Hine, me whakaiti, whakaiti, whakaiti e

He kūmara, he tangata,

Rau kūmara, rau tangata

Rūnanga mai Ngāti Hine

Anei nga uri o Hineamaru te tupuna aue

He wahine, whakaiti, humarie

Hei ropiropi, i tana uri, anga mai

I Hokianga, heke iho, i-a Rahiri Ko Hineamaru

Hineamaru, te tupuna kaiarahi

I te hapū o Ngati Hine

I roto, o Waiomio

Ka puta mai i te kopu o te whenua

He kumara, he tangata

Te Whaea, kaingaki, i te whenua

Te Whaea, kaingaki, i te whenua

Kia pai ai, te tupu o te kumara, i nga mara

Hineamaru, te tupuna kaiarahi…

He wahine e tu, e kore e pahemo te iwi,

He tane e tu ka puta nga tatai nga korero….o Ngati Hine-e

Hineamaru, te tupuna kaiarahi…

Hineamaru, Hineamaru, Hineamaru-u

Purea nei e te hau

Horoia e te ua

Whitiwhitia e te ra

Mahea ake nga poraruraru

Makere ana nga here

E rere, wairua e rere

Ki nga ao o te rangi

Whitiwhitia

Ngatokimatawhaorua te waka o Ngapuhi,

Te Ariki o runga ko Nukutawhiti ra

Te rua o nga waka, ko Mataatua

ko Puhi te Ariki e (x2)

Rahiri te Tupuna, e tu mai nei,

tana whakatauki, E Pukepuke ana,

I waiho I Whiria te paiaka o te riri,

Te kawa o Rahiri e (x2)

Ueoneone ra, nana i hari mai

Te wahine whakakiwa no roto Waikato

E noho nei ra ,Ngapuhi taniwha rau,

nga uri o Reitu e (x2)

Waimirirangi ra, te Kuini o Ngapuhi

E takoto mai ra, I roto Hokianga

Nana I kauhora, ki runga Tokerau,

e rima nga Iwi e (x2)

Ngapuhi, Te Rarawa e tu mai nei

Ko Ngati Whatua kei runga o Tamaki

Ka huri whakararo ko Ngati Kahu nui,

Me Te Aupouri e (x2)

Kei Hokianga ra, kei Taumarere

Ngapuna waiora o nga tupuna

Ka mimiti tetahi, ka toto tetahi,

ka huri whakarua e (x2)

Hineamaru te tupuna, Ngatihine te hapu

Tona whakatauki “he Pukepuke rau”

Kei Taumarere, herehere i te riri,

Te rere i Tiria e (x2)

Ko Kawiti, (ko) Hone Heke, ko Waka Nene

I hainatia ai, te Tiriti o Waitangi

Ka haina a Ngapuhi, puta noa-i-ona rohe,

ka huri whakarunga e (x2)

E kia mai nei, kua ngaro Ngapuhi

Wai-ho, kia takoto, he-Ti-Koki-waka-nui

He-tuturu-wharenui-ko-Puhi-Taniwha-Rau,

Ngapuhi kowhao rau (x2)

Haere mai, e te Iwi ki runga o Waitangi,

 I konei tatou, Whakanui tahi ai

E te TaiTokerau, powhiritia ra,

nga Iwi o te motu e (x2)

Nga Puawai o Ngapuhi, Whakarongo mai

Whakarongo mai ki te reo e tangi nei

E ringihia mai ana, mai i aku kamo, Nga roimata e

Whiti mai te ra, ngaro ana te mamae

Ngaro noa te pouri, kaua e mau riri, Anei ano he ra

Maranga mai e te iwi

O nga hapu ngapuhi

Kia mau, kia u, kia pupuri ai

Ki nga akoranga nui

Takahia te ao, ka kitea te iwi

E tu tangata mai tatou, Nga uri o ratou, kua mene ki te po

Tenei te mihi, Ki nga kaiawhina e

Ki nga whaea nga matua, Anei ra ko nga hua, e puawai ana mai

Maranga mai……..

Maranga mai           –          Maranga mai   (x3)

Tu ana au ki nga tihi tapu o nga pae maunga

Ko te whare tapu o Ngapuhi

Ka titiro ka whakaaro

Ki tona makoha mai ki ahau e–e…ano..

Ano, te ataahua, O nga whenua nei

E whakarongo ana maua ko taringa ki te reo

O Ngapuhi…i, Parekareka ki te taringa –

Parekareka ki te whakarongo atu

Ahakoa iti rearea noa iho ahau

Teitei kahikatea, ki te ako, Ki te reo o te kainga-a

Ka taea e au….u, Ka taea ko ahau

Ka taea e au….u, Ka taea ko ahau

Tu ana au ki nga tihi tapu o nga pae maunga

Ko te whare tapu o… Ngapuhi…

I taku turanga ake, I roto i tenei whare

Ka tura tura ki te rau o te aroha e

Taimaha-e-rukiruki, te tinana i-te aroha

E kore rawa-e tu, tika i-te taimaha e

Ko te here-o, te aikiha, e taea te wetewete

Ko te here, o te aroha, e mau roa e

Taimaha….  

Roimata-i-maturuturu, I taku tirohanga ake

He manawa-e hotu he nui, no te aroha e

Taimaha….

Ka tahi ka rua ka toru…

Nau mai piki mai, E nga iwi e

Nga reo nga mana, Tena ra koutou katoa

 

Ano te pai, me, te, Ahuareka

Whakaro ta-hi, mo te katoa

Nau mai piki mai, E nga iwi e

Nga reo nga mana, Tena ra koutou katoa

Me anga atu, Nga kanohi ra

Ki nga maunga, Kei reira te awhina

Ano….

Me koa me hari, Tatou katoa

Kua tutataki, Tatou I tenei ra

Ano….

Whakarongo Whakarongo Whakarongo Whakarongo

Whakarongo aku au ki te tangi a reo

I runga I te rangi e

E ki ana mai no wai to mana

E te iwi Maori e – e

Maori Motuhake Whakapono Tumanako me te Rangimarie – e

Nga kupu korero a o tupuna no tua whakarere e

Aue Hi, Aue Ha, Ki a kaha ki a toa

Toro mai to ringa

Kia Harirutia

To ringa I awhi pono I awhi ta-ku tina-na (Aue aue….)

Aue aue te aroha

Ki a ratou ma

Aue aue te aroha ngau whakaroto nei (Hikitia)

Hikitia e nga iwi

Kia rewa ki runga

Nga taonga nga matua kua nga-ro I te po (Aue aue….)

Aue aue te aroha

Ki a ratou ma

Aue aue te aroha ngau whakaroto nei – puritia ki a mau, Hi Aue Hi!.

Media

Online video resources featuring Ngāti Hine kaupapa and its people

MĀORI TELEVISION