Te Wiki o Te Reo Māori 2019 and the kaupapa matua ‘Kia Kaha te Reo Māori’ is a kaupapa Ngāti Hine Health Trust was in full support this year. As part of the transformation journey to becoming an integrated Whānau Ora and whānau centred organisation re-enforcing kaupapa Māori principles, this year’s theme was a reminder to kaimahi to korero Māori. During Te Wiki o Te Reo Māori some staff visited Te Kura Kaupapa Māori o Taumarere for their ‘Puna ki te Puna’ kaupapa. He waa mo ngā tupuna me ngā mokopuna. Haramai te pai o te kaupapa me ngā manaakitanga mai ngā tamaiti ki ngā tupuna! E mihi ana ki te kura me te whānau i tautokongia te kaupapa.

NHHT kaimahi with some whanau and kaiako at Te Kura Kaupapa Maori o Taumarere during Te Wiki o Te Reo Maori kaupapa “Puna ki te Puna”.

Puna ki te Puna kaupapa with mokopuna and tupuna.

Tirohia ki te wharangi mo te wiki o te reo Māori https://www.tewikiotereomaori.co.nz/about/